Zoskok padákom a výcvik

Ak si chcete sami vyskúšať ten opojný pocit, ktorý sprevádza zoskok padákom z lietadla, a následný let, máte tieto možnosti:

1) Základný parašutistický výcvik
Tento výcvik je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú ochutnať pocit vznášať sa na padáku, ktorý si sami riadia. Rovnako je určený pre tých, ktorí už majú nejaký ten zoskok padákom za sebou, ale pred dlhou dobou, alebo svoj predchádzajúci zoskok absolvovali na guľatom padáku. Ide spravidla o zoskok z výšky 1200-1500 m nad terénom s automatickým otvorením hlavného padáku (padák je otvorený vyťahovacím lanom zakotveným v lietadle).

2) Výcvik voľného pádu tzv AFF
V podstate ide o 1 zoskok z kurzu AFF. Tento druh zoskoku je podobne ako tandemový let jednou z najbezpečnejších a najrýchlejších spôsobov, ako si vyskúšať voľný pád. IFF (introduction free fall course) sa skladá z teórie a zoskoku padákom. Zoskok sa vykonáva z výšky 4000 m spoločne s dvoma inštruktormi s kvalifikáciou AFF, tzn. 1 minúta voľný pád a 6-8 minút na padáku.

3) Samostatný zoskok IFF (introduction free fall course)
AFF (accelerated free fall course) je ideálna a najrýchlejšia cesta, ako sa stať športovým parašutistom. Výcvik pozostáva z minimálne 8 zoskokov voľným pádom z výšky 4000 metrov + jeden tandemový zoskok, ktorý slúži pre zoznámenie s prostredím. Počas týchto zoskokov sa o Vás stará špeciálne vyškolený AFF-inštruktor. Po dôkladnej pozemnej príprave (minimálne 8 hodín školenia) budete pripravení na prvý zoskok padákom, ktorý absolvujete spolu s dvoma inštruktormi a kameramanom. Druhý a tretí zoskok prebehne v rovnakom zložení. Ďalšie zoskoky absolvujete s jedným inštruktorom a kameramanom. Počas tohto výcviku sa naučíte základy ovládania Vášho tela za voľného pádu a budete schopní pod dohľadom inštruktora samostatne skákať. Vaše zoskoky sú hodnotené pomocou videa a tým je zabezpečené rýchle odstránenie možných chýb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>