Teambuilding a firemne akcie

Práca predstavuje v živote človeka najväčšie množstvo času. Minimálne 8 hodín denne strávime v kolektíve, ktorý aj nie je pevný s súdržný, je to skôr trápenie ako práca. Tým, že väčšinu času tvorí práve práca, mali by sme sa v nej cítiť dobre a mali by sme sa vedieť na ľudí v našom tíme a firme vedieť spoľahnúť. Ako to docieliť? Jednou z možností, ako tím spojiť je teambuilding. Ide o zážitkový tréningový model, v ktorom dochádza k povzbudzovaniu kamarátov kolegov, vytváraniu stratégie pre fungovanie a dosiahnutie určitého cieľu.
V konečnom dôsledku však nejde iba o spenenie kolektívu, ale o najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako vo firme a v jej tímoch prebudiť strategické myslenie. Ľudia sa musia vedieť doplniť, vedieť si podať pomocnú ruku,
Teambuilding zdvihuje kvalitnú úroveň , ale poskytuje priestor reakcie v odlišných situáciách ako tých v práci. Jednoducho sú mimo svojej bezpečnej zóny, ako ju psychológovia označujú. Po tom, ako sa teambuilding ľudia zúčastnia, nastáva posun v myslení človeka. Skúsenosti a reakcie posunú človeka ďalej. Cieľmi teambuildingu sú isté motivačné programy a zmena v poradí lídrov a podriadených. Lídry sa stávajú poradcami a manažéri sa stávajú lídrami. Zamestnanci, ktorým doteraz chodil na účet iba plat, prípadne vianočná odmena, sú na svoju firmu hrdí a viac im záleží na jej úspechu. Na pracovisku sa vytvoria alebo prehĺbia vzťahy. Pocit obmedzenia, ktorý je vytvorený na pracovisku sa eliminuje a je nastolený nový štandard po stránke profesionality aj osobnosti. Podľa teambuildingových aktivít sa u niektorých prejavia vodcovské schopnosti v činnostiach, ktoré doteraz mnohí nedeli, že zvládajú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>