Co je služba psanipraci.cz ?

Při vznikání tohoto projektu jsme neměli cíl zbavit studenty jejich povinností, mezi které psaní písemných prací, jako jsou seminární práce, bakalářské práce či  diplomové práce, bezesporu patří. Našim cílem  bylo a je pomáhat studentům, kteří mají napsat seminární nebo semestrální práci, zůstává  jim pár dní,avšak nemají dostatek vhodných zdrojů, neumí si poradit s některým cílem zadání seminární práce a potřebují poradit jak dále, potřebují pomoci se stylistikou či formální úpravou seminární práce.

Našim cílem bylo a je pomáhat i těm studentům, kteří při svých každodenních pracovních či soukromých starostech píší svoje bakalářské a diplomové práce ,ale  nemají dostatek času zajít do knihovny, nechat si vyhotovit kvalitní rešerš, který je jednoznačně základním pilířem dobré bakalářské či diplomové práce, nemají čas scanovat či kopírovat velké množství zdrojů, bez kterých se kvalitní bakalářská práce píše jen obtížně, nezvládají pracně zpracovat desítky dotazníků na svůj průzkum, díky čemu dokáží následně zhotovit svoji empirickou část diplomové práce nebo si jen nevědí  rady s prací ve  Wordu, protože dnes jsou nároky na formální úpravu písemných prací čím dál tím vyšší, a to dokonce bez ohledu na to  či má student zpracovat „jen“ referát nebo seminárku či  zpracovává svojibakalářku nebo diplomku. Opravdu nechceme podporovat lenivost, zanedbávání povinností či flákání. Chceme však pomáhat studentům ušetrit čas, aby se tak mohli důsledněji věnovat svému studiu, dosahovat lepší výsledky například i tím, že jim pomůžeme zpracovat kvalitnější seminární nebo bakalářskou práci dodaním podkladů a materiálů nebo pomáhat formou gramatických, stylistických či formálních korektur diplomových a jiných prácí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>